Referencje

Maszyny LAVAMAC na świecie:


Maszyny LAVAMAC pracują w pralniach szpitalnych, hotelowych, sanatoriach, pensjonatach, ośrodkach zdrowia, placówkach medycznych oraz wielu prywatnych profesjonalnych i półprofesjonalnych pralniach wodnych.